Ο “πόλεμος” των θρησκειών! Τα εντυπωσιακά στοιχεία αμερικανικής έρευνας

Οι μουσουλμάνοι είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη θρησκευτική ομάδα στον πλανήτη και όπως προκύπτει από έρευνα που παρουσίασε το αμερικανικό κέντρο Rew Research ,από το 2035 ο αριθμός γεννήσεων μουσουλμάνων θα είναι μεγαλύτερος απ΄ αυτόν των χριστιανών.
Οι χριστιανοί σύμφωνα με την έρευνα εξακολουθούν να αποτελεούν τη πλειοψηφία,αλλά στην Ευρώπη παρατηρείται η συνεχής μείωσή τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του Pew Research τη περίοδο  2010- 2015, οι γεννήσεις μουσουλμάνων αποτελούσαν το 31% του παγκόσμιου αριθμού των γεννήσεων.
Ο χριστιανικός πληθυσμός αυθήθηκε κατά 33%.

Το Pew Research εκτιμά ότι ο  χριστιανικός πληθυσμός στην  υποσαχάρια Αφρική αναμένεται να αυξηθεί κατά τις επόμενες δεκαετίες, αλλά  δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για τους χριστιανικούς πληθυσμούς παντού στον κόσμο.
Τα τελευταία χρόνια, οι Χριστιανοί είχαν δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό  θανάτων παγκοσμίως (37%), σε μεγάλο βαθμό λόγω της σχετικά μεγάλης ηλικίας των χριστιανικών πληθυσμών σε ορισμένα σημεία του πλανήτη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου ο αριθμός των θανάτων  ήδη εκτιμάται ότι υπερβαίνει τον αριθμό των γεννήσεων . Μόνο στη Γερμανία, για παράδειγμα, υπήρχαν περίπου 1,4 εκατομμύρια περισσότεροι  θάνατοι από γεννήσεις μεταξύ 2010 και 2015. Κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης κατά τις επόμενες δεκαετίες.

Τα δημογραφικά στοιχεία δείχνουν ότι  μεταξύ 2030 και 2035, θα υπάρξει ένα ελαφρύ “προβάδισμα” στις γεννήσεις μουσουλμάνων (225 εκατομμύρια ) σε σχέση με τους Χριστιανούς (224 εκατομμύρια), παρά το γεγονός ότι ο συνολικός χριστιανικός πληθυσμός θα εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερος.Μεταξύ 2055 και 2060 περίοδο, το χάσμα γεννήσεων μεταξύ των δύο θρησκευτικών  ομάδων αναμένεται να προσεγγίσει τα  6 εκατομμύρια (232 εκατομμύρια γεννήσεις μουσουλμάνων έναντι 226 εκατομμυρίων γεννήσεων Χριστιανών) .
Το επίσης εντυπωσιακό στοιχείο της αμερικανικής έρευνας είναι ότι μειώνεται το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι δεν πιστεύουν σε κάποια θρησκεία. Σήμερα το ποσοστό αυτό εκτιμάται γύρω στο 16% παγκομίως.Υπολογίζεται ότι το ποσοστό αυτό θα πέσει τη περίοδο 2055-2060 στο 9%.

Σχόλια