Στα μισθολογικά κλιμάκια ΔΕ υπάλληλοι με απολυτήριο τεχνικής σχολής ή εργασιακή εμπειρία

Την κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια εκπαιδευτικής κατηγορίας ΔΕ (δευτεροβάθμια εκπαίδευση), αντί για ΥΕ (υποχρεωτική εκπαίδευση), υπαλληλών της τοπικής αυτοδιοίκησης χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης, αλλά κατόχων τίτλου τεχνικής σχολής ή με την απαιτούμενη προϋπηρεσία, ζητά το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Με εγκύκλιο, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μπαλάφας, ζητείται από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να ενημερώσουν σχετικά τους δήμους και τις περιφέρειες για την άμεση εφαρμογή σχετικών νομοθετικών διατάξεων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με διατάξεις του ν. 4405/2016, στα μιθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΔΕ κατατάσσονται υπάλληλοι στην τοπική αυτοδιοίκηση που διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν σε αυτήν την κατηγορία χωρίς απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά με τίτλο αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής ή με βάση τον απαιτούμενο, από τις σχετικές διατάξεις, χρόνο εμπειρίας.

Σχόλια