Ποιες είναι οι 13 ισχυρές οικογένειες πίσω από τη «Νέα Παγκόσμια Τάξη»

Ποιες είναι οι 13 οικογένειες πίσω από την «Νέα Παγκόσμια Τάξη;» Οι 13 οικογένειες που θεωρούν τους εαυτούς υπεράνω όλων. Αυτές εδώ οι οικογένειες είναι οι δυνάμεις πίσω από την «Νέα Παγκόσμια Τάξη» και την ατζέντα τους με σκοπό τον απόλυτο έλεγχο της ανθρωπότητας και των φυσικών πόρων της.
Αυτή εδώ η πυραμίδα ενορχηστρώνει όλα τα μεγάλα γεγονότα στην υφήλιο. 

Rothschild (Bauer)
Bruce
Cavendish (Kennedy)
De Medici
Hanover
Habsburg
Krupp
Plantagenet
Rockefeller
Romanov
Sinclair (St. Clair)
Warburg (del Banco)
Windsor (Saxe-Coburg-Gothe)

Σχόλια