Πιθανά κοιτάσματα πετρελαίου - φυσικού αερίου σε ΑΟΖ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ.


Με δηλώσεις τους, γνωστοί Έλληνες γεωπολιτικοί αναλυτές υπέδειξαν ότι δεν πρέπει να δημοσιεύονται ή να σχολιάζονται στον Τύπο επιστημονικές αναλύσεις που να αναφέρουν ποσότητες ορυκτού πλούτου υδρογονανθράκων εντός της Κυπριακής ΑΟΖ. Ως πρόσχημα αναφέρθηκε ότι θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαδόσεις ή φήμες οι οποίες θα οδηγούσαν τον Τουρκικό παράγοντα να διεκδικήσει δικαιώματα στα Κυπριακά ερευνητικά μπλοκ.
Των Ηλία Κονοφάγου*, Τερέζας Φωκιανού** και Αντώνη Φώσκολου***
Πιστεύουμε ότι η παραπάνω υπόδειξη είναι τουλάχιστον αστεία, δεδομένου ότι οι προερχόμενες πληροφορίες από διεθνή πετρελαϊκά συνέδρια -στα οποία είχαμε εξ’ άλλου την τύχη να συμμετάσχουμε- διαχέεται άμεσα (online) μέσω χρηματηστηριακών ειδικευμένων πρακτορείων του διαδικτύου.
Να αναφέρουμε ως παράδειγμα τις αναμενόμενες Κυπριακές ποσότητες υδρογονανθράκων όπως αυτές αναρτήθηκαν και δημοσιεύτηκαν πολύ πρόσφατα από την Εταιρεία “Spectrum” σε διεθνές γεωφυσικό Συνέδριο στο Λονδίνο στις 12.12.2016 (Εικ.1).
Παρατηρούμε ότι σύμφωνα με αυτές οι αναμενόμενοι -με 50% πιθανότητα- πόροι βιογενούς φυσικού αερίου γύρω από το ύβωμα του Ερατοσθένη εκτιμώνται να υπερβαίνουν τα 100 Τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (+100 Tcf) και από τις αναλύσεις που ακολούθησαν θα μπορούσαν να φθάσουν στο ύψος των 130 Tcf ή εκπεφρασμένα σε δισεκατομμύρια ισοδύναμα βαρέλια πετρελαίου (Βboe) στο ύψος των 26 Βboe.
Να σημειώσουμε επίσης ότι στην ίδια ανάρτηση η Εταιρεία Spectrum εκτιμά ότι Νοτιοδυτικά της Κρήτης υπάρχουν πόροι υδρογονανθράκων της τάξης των 10 Βboe. Εάν λάβουμε υπ’ όψη ότι η τρέχουσα τιμή φυσικού αερίου προ φόρων που διατίθεται στις ελληνικές βιομηχανικές μονάδες είναι της τάξης των 7.78 Ευρώ ανά χίλια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, η ακαθάριστη αξία των αναμενομένων Κυπριακών ποσοτήτων βιογενούς φυσικού αερίου υπολογίζεται να είναι της τάξης των 1,01 τρισεκατομμυρίων Ευρώ.

Ας αναφερθούμε λοιπόν εκτενέστερα στα επιστημονικά δεδομένα της Κυπριακής ΑΟΖ όπως αυτά παρουσιάστηκαν και δημοσιεύτηκαν πρόσφατα σε γνωστά διεθνή μέσα ενημέρωσης και τα οποία αυτή την στιγμή συζητούνται σε παγκόσμια κλίμακα με κάθε λεπτομέρεια παρουσία όλων των ενδιαφερομένων πλευρών, συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκικής πλευράς.
Από το 2012 οι γράφοντες, μέσω εισήγησής των στην Ακαδημία Αθηνών, είχαν επισημάνει τη σπουδαιότητα του Κυπριακού ερευνητικού «μπλοκ 6» δεδομένου ότι συνορεύει με ερευνητικό «μπλοκ 7» όπου ήδη είχε χαρτογραφηθεί ήδη η παρουσία 4 λασπο-ηφαιστείων.
Τα λασποηφαίστεια αυτά αλλά και οι υπάρχουσες λιμνοθάλασσες του ύστερου μειοκάνου θα μπορούσαν παλαιογεωγραφικά να είχαν τροφοδοτήσει με βιογενές φυσικό αέριο, παγίδες ταμιευτήρων ψαμμιτών ή ασβεστολίθων ευρισκομένων μέσα στο γειτονικό ερευνητικό μπλοκ 6 (Εικ.2).

Σχετικά με την ύπαρξη ταμιευτήρων φυσικού αερίου ψαμμιτικής προέλευσης η Γεωφυσική Εταιρεία “PGS” η οποία εξετέλεσε συστηματικές σεισμικές γεωφυσικές καταγραφές τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, παρουσίασε επίσης στο Λονδίνο χαρτογραφήσεις, ανατολικά του υπεργιγαντιαίου κοιτάσματος “Zohr” (Εικ.3), από γλώσσες τουρβιδιτών (με μαύρο περίγραμμα) προερχόμενων από τον Παλαιο-Νείλο ποταμό οι οποίες κατά τη γνώμη της δημιούργησαν τους ταμιευτήρες ψαμμιτών, οι οποίοι με την σειρά τους οδήγησαν στις ανακαλύψεις των κοιτασμάτων φυσικού αερίου των “Leviathan”, Tanin, Karish & του Κυπριακού κοιτάσματος Αφροδίτη.
Παράλληλα έδωσαν στην δημοσιότητα γλώσσες παρόμοιων τουρβιδιτών -ευρισκομένων δυτικά του κοιτάσματος ”Zohr” (με κόκκινο περίγραμμα)- οι οποίοι εμφανώς εισέρχονται μέσα στα γεωτεμάχια 10, 6 & 7. Να σημειώσουμε ότι από πλευράς μεγέθους οι τουρβιδίτες αυτοί είναι αρκετά μεγαλύτεροι (τόσο σε έκταση αλλά και σε κατακόρυφο πάχος) από τους ευρισκόμενους ανατολικά του κοιτάσματος “Zohr”, ιδιαίτερα ο τουρβιδίτης που χαρτογραφήθηκε μέσα στο κυπριακό μπλοκ 6.

Επίσης -σχετικά με τα μπλοκ 6 και 10- προέκυψε ότι εκτός από τις προοπτικές ασβεστολιθικών κοιτασμάτων “τύπου Ζohr” προκύπτουν πλέον σημαντικές επιπλέον δυνατότητες παρουσίας ψαμμιτικών κοιτασμάτων “τύπου Leviathan”.
Με βάση τις εικόνες που παρουσίασε η εταιρεία PGS, δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να καταλάβει την σπουδαιότητα του «Μπλοκ 6», όπου σύμφωνα με τις καταγραφές πετρελαιοπιθανών ιζημάτων, 4 γλώσσες τουρβιδιτών μεγάλου μεγέθους του παλαιο-Νείλου ποταμού καταλήγουν ή διέρχονται μέσω αυτού, οι οποίοι από παλαιογεωγραφική άποψη έχουν βάσιμες πιθανότητες να έχουν δημιουργήσει γιγαντιαίους ταμιευτήρες στόχων κοιτασμάτων φυσικού αερίου ψαμμιτικού τύπου.
Κατά κανόνα & σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Εταιρείες Πετρελαίου αποφεύγουν να δίνουν προσφορές για ερευνητικά μπλοκ όπου υπάρχουν διενέξεις γειτονικών κρατών. Παρ’ όλα αυτά, οι Ευρωπαϊκές Εταιρείες ΤOTAL & ENI ζήτησαν από την Κυπριακή Κυβέρνηση να τους παραχωρηθεί το Μπλοκ 6, γνωρίζοντας τις Τουρκικές αξιώσεις ερευνητικών δικαιωμάτων στην Κυπριακή ΑΟΖ του Μπλοκ αυτού.
Με βάση το παραπάνω νομίζουμε ότι στα πλαίσια της ασφάλειας εφοδιασμού της Ευρώπης σε φυσικό αέριο από το Μπλοκ 6 αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την Κύπρο αλλά και για την Ελλάδα σε συνεργασία με την Γαλλία και την Ιταλία –με βάση το Διεθνές αλλά και το Ευρωπαϊκό δίκαιο- να προστατέψουν τα δικαιώματά τους στην περιοχή αυτή και να αναδείξουν το συντομότερο δυνατόν τον πιθανό αλλά τεράστιο ορυκτό πλούτο φυσικού αερίου που θα μπορούσε να περιέχει το Μπλοκ 6.
***Ομότιμος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
**Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος της FLOW Energy S.A.
*Μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών & Αντιπρόεδρος της FLOW Energy S.A.

Σχόλια