Κεραυνοβόλος πόλεμος από την 16η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού


Σχόλια