Η φοροδιαφυγή και οι μύθοι της

Πόσο μεγάλη είναι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα; Ποιοί φοροδιαφεύγουν και πόσο; Τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα; Η έρευνα της διαΝΕΟσις δίνει τις απαντήσεις.
Το πρόβλημα της φοροδιαφυγής είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα κράτος. Στην Ελλάδα φαίνεται ότι είναι ακόμα πιο οξύ: Σύμφωνα με μελέτες η φοροδιαφυγή στη χώρα μας είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, πράγμα που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την πολύ άσχημη οικονομική κατάστασή της.

Αλλά πόσο μεγάλη είναι η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα; Ποιοι είναι αυτοί που φοροδιαφεύγουν, και πόσο; Ποιο είναι το μέγεθος της παραοικονομίας;Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις, σε συνεργασία με την Ernst & Young, χαρτογραφεί το πρόβλημα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, αναλύει τα διαθέσιμα στοιχεία για το ύψος και τη φύση του προβλήματος -καταρρίπτοντας μια σειρά από μύθους στην πορεία- και διατυπώνει μια σειρά από λύσεις για την αντιμετώπισή του. 

Μπορείτε να διαβάσετε την αναλυτική έκθεση εδώ: 
Μια σύνοψη των συμπερασμάτων μπορείτε να βρείτε εδώ.
Σε αυτή τη σελίδα θα προστίθενται άρθρα και εκθέσεις που θα συμπληρώσουν την έρευνα και θα εμβαθύνουν στα ευρήματά της.

Σχόλια