Επίπεδα Αλεξίσφαιρων

Έχουμε λάβει αρκετές ερωτήσεις αναφορικά με το τι αντιπροσωπεύουν τα διαφορετικά επίπεδα στα αλεξίσφαιρα και πόσα τέτοια επίπεδα υπάρχουν. Στο παρόν άρθρο θα κάνουμε μία σύντομη ανάλυση του κάθε επιπέδου που υπάρχει σήμερα και θα κλείσουμε με ένα πίνακα που θα έχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για γρήγορη αναζήτηση.
Πηγή: LevelIIIBodyArmor.blogspot.com
Πηγή: LevelIIIBodyArmor.blogspot.com

Σε όλο το κόσμο από όσο γνωρίζουμε σήμερα χρησιμοποιούνται τα επίπεδα που ορίζονται από τα αντίστοιχα πρότυπα του NIJ (National Institute of Justice, Εθνικό Ινστιτούτο Δικαιοσύνης). Το NIJ έχει το πρότυπο 0101 που ορίζει το τι πρέπει να καλύπτει ένα αλεξίσφαιρο και πως θα δοκιμάζεται για να υπάγεται σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Το πρότυπο αυτό υπάρχει από το 1972 αλλά συχνά ανανεώνεται με την έκτη έκδοση του να είναι η πιο πρόσφατη, δηλαδή το πρότυπο NIJ 0101.06 που ανακοινώθηκε το 2008. Άρα, εάν ψάχνετε στην αγορά για αλεξίσφαιρα, προσέξτε το αλεξίσφαιρο που έχετε επιλέξει να είναι βάση κάποιου νέου προτύπου όπως το NIJ 0101.05 ή το NIJ 0101.06.

Πηγή: Prepared-Housewives.com
Πηγή: Prepared-Housewives.com

Σε πρακτικό επίπεδο οι διαφορές ανάμεσα από τις εκδόσεις του προτύπου διαφέρουν λίγο αλλά σε σημαντικά σημεία. Για παράδειγμα, τι συγκέντρωση έχουν οι βολές κατά τις δοκιμές, τι υλικά απαγορεύονται στα αλεξίσφαιρα, πως θα πραγματοποιούνται οι δοκιμές κάτω από διαφορετικές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία, κτλ.), ελάχιστος αριθμός δοκιμών, κτλ. Όσο πιο νέο είναι το πρότυπο, τόσο πιο σίγουρος μπορεί να είναι κανείς για την απόδοση του καθώς τα δεδομένα είναι πιο αυστηρά και συγκεκριμένα. Σε αυτό το άρθρο ότι γράφουμε βασίζεται στο πιο πρόσφατο πρότυπο, στο NIJ 0101.06 που έχει τίτλο «Ballistic Resistance Standard» (Πρότυπο Βαλλιστικής Αντίστασης).

Πηγή: PPSS-Group.com
Πηγή: PPSS-Group.com

Τα επίπεδα προστασίας ή πιο σωστά επίπεδα απόδοσης όπως τα αναφέρει το NIJ έχουν να κάνουν αποκλειστικά με τη προστασία από τραυματισμό διείσδυσης (δηλαδή να μην επιτρέψουν στη βολίδα να περάσει από μέσα τους) και τραυματισμούς πρόσκρουσης (δηλαδή να μην αλλοιωθεί τόσο πολύ η μορφή τους ώστε να μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο τραυματισμό από το χτύπημα). Όλα τα επίπεδα λειτουργούν σταδιακά, δηλαδή το επίπεδο ΙΙ καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις του επιπέδου Ι και αντίστοιχα το επίπεδο ΙΙΙ καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις των Ι και ΙΙ.

Πηγή: ActiveResponseTraining.net (επεξεργασμένη)
Πηγή: ActiveResponseTraining.net (επεξεργασμένη)

Επίπεδο Ι (έχει καταργηθεί)
Αυτό το επίπεδο έχει καταργηθεί από τα πρότυπα NIJ και έτσι δε θα πρέπει ποτέ να αγοράσετε κάτι με αυτή την ένδειξη. Στα πρώτα πρότυπα NIJ το επίπεδο αυτό προσέφερε προστασία από βολίδες διαμετρήματος .22 LR LRN βάρους 40 grain και ταχύτητας 329 m/s καθώς και βολίδες διαμετρήματος .380 ACP FMJ RN βάρους 95 grain και ταχύτητας 322 m/s.

Πηγή: Store.Israeli-Weapons.com
Πηγή: Store.Israeli-Weapons.com

Επίπεδο ΙΙ-Α (ελάχιστο όριο μαλακής θωράκισης)
Όπως γράφουμε και παραπάνω σύμφωνα με το NIJ αυτό είναι το ελάχιστο αποδεκτό όριο για μαλακού τύπου θωράκιση, δηλαδή θωράκιση σε μορφή υφάσματος ή άλλου εύκαμπτου υλικού. Τα αλεξίσφαιρα αυτού του προτύπου προστατεύουν από όλα τα λεγόμενα «διαμετρήματα πιστολιών σκοπευτηρίου», για την ακρίβεια δοκιμάζονται με τα ακόλουθα:
 • 9×19mm Parabellum FMJ βάρους 124 grain και ταχύτητας 373 m/s ± 9.1 m/s
 • .40 S&W FMJ βάρους 180 grain και ταχύτητας 352 m/s ± 9.1 m/s
 • .45 ACP FMJ βάρους 230 grain και ταχύτητας 275 m/s ± 9.1 m/s
Πηγή: PoliceMag.com
Πηγή: PoliceMag.com

Επίπεδο ΙΙ
Εδώ έχουμε μία καλύτερη κάλυψη και για δύο πιο ισχυρά διαμετρήματα από το βασικό III-A που είδαμε παραπάνω. Συγκεκριμένα για τα παρακάτω.
 • 9mm +P FMJ βάρους 124 grain και ταχύτητας 398 m/s ± 9.1 m/s
 • .357 Magnum JSP βάρους 158 grain και ταχύτητας 436 m/s ± 9.1 m/s
Πηγή: PoliceMag.com
Πηγή: PoliceMag.com

Επίπεδο ΙΙΙ-Α
Το επίπεδο ΙΙΙ-Α προστατεύει από όλα τα γνωστά πυρομαχικά πιστολιών και περιστρόφων. Επίσης, είναι το τελευταίο επίπεδο στη κατηγορία μαλακής θωράκισης. Άρα, είναι και η καλύτερη επιλογή για όποιον ψάχνει ένα αλεξίσφαιρο μαλακού τύπου που να προστατεύει από τα περισσότερα διαμετρήματα πιστολιών και περιστρόφων. Για την ακρίβεια, επιπρόσθετα με όλα τα παραπάνω, τα αλεξίσφαιρα αυτού του επιπέδου δοκιμάζονται και με τα ακόλουθα διαμετρήματα.
 • .357 SIG βάρους 125 grain και ταχύτητας 448 m/s ± 9.1 m/s
 • .44 Magnum SJHP βάρους 240 grain και ταχύτητας 436 m/s
 • 10mm Auto FMJ βάρους 180 grain και ταχύτητας 310 m/s
 • 7H21 βάρους 147 grain και ταχύτητας 460 m/s
Πηγή: AR15.com
Πηγή: AR15.com

Επίπεδο ΙΙΙ (σκληρή θωράκιση)
Αυτές είναι οι λεγόμενες πλάκες θωράκισης ή βαλλιστικές πλάκες που είναι κατασκευασμένες είτε από συνθετικά, κεραμικά ή μεταλλικά υλικά. Το επίπεδο ΙΙΙ είναι το ελάχιστο επίπεδο για προστασία από διαμετρήματα τυφεκίων και οι δοκιμές γίνονται με τα παρακάτω (μαζί με όλα τα προηγούμενα).
 • 7.62×51mm NATO M80 βάρους 148 grain και ταχύτητας 847 m/s ± 9.1 m/s
 • 7.62×39mm FMJ βάρους 123 grain και ταχύτητας 738 m/s
 • .45-70 βάρους 305 grain και ταχύτητας 610 m/s
Πηγή: Reddit.com
Πηγή: Reddit.com

Επίπεδο ΙΙΙ+
Το NIJ δεν ορίζει τα πρότυπα για ΙΙΙ+ αλλά πρακτικά έτσι χαρακτηρίζονται τα αλεξίσφαιρα σκληρής θωράκισης που υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του επιπέδου ΙΙΙ αλλά δεν φτάνουν στο επίπεδο IV. Σήμερα, τα περισσότερα ποιοτικά αλεξίσφαιρα σκληρής θωράκισης είναι ΙΙΙ+ καθώς μπορούν να προσφέρουν προστασία από πολύ ισχυρότερα και γρηγορότερα βλήματα από αυτά που περιγράφει το επίπεδο ΙΙΙ.

Πηγή: AR500.com
Πηγή: AR500.com

Επίπεδο IV
Αυτό είναι το τελευταίο επίπεδο σκληρής θωράκισης κατά το NIJ και δοκιμάζεται με όλα τα προηγούμενα διαμετρήματα μαζί με ένα ακόμα. Το τερατώδες διαμέτρημα .30-06 Springfield με διατρητικό βλήμα M2 βάρους 166 grain και ταχύτητας 878 m/s ± 9.1 m/s. Για να είναι καλύτερα κατανοητό, στη παρακάτω φωτογραφία αριστερά είναι ένα φυσίγγιο διαμετρήματος 5.56×45mm NATO (αυτό που χρησιμοποιούν τα περισσότερα τυφέκια μάχης), και δεξιά ένα φυσίγγιο διαμετρήματος .30-06 Springfield.

Πηγή: StephenKingBloopers.wikia.com
Πηγή: StephenKingBloopers.wikia.com

Να θυμίσουμε ότι κάθε επίπεδο καλύπτει όλες τις απαιτήσεις των προηγούμενων. Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι οι βολίδες με μεγαλύτερο βάρος συνήθως δεν είναι πρόβλημα για τα αλεξίσφαιρα. Το πρόβλημα έρχεται από τις ελαφρύτερες βολίδες που ταξιδεύουν με μεγάλες ταχύτητες. Σκεφτείτε το σαν να θέλατε να κάνετε μία τρύπα στο χώμα. Εάν χτυπούσατε ένα κορμό στο έδαφος θα ήταν πολύ δύσκολο να τρυπήσει το έδαφος. Εάν όμως ρίξετε ένα βέλος με ένα τόξο είναι πάρα πολύ εύκολο να τρυπήσει το έδαφος.

Πηγή: EveryDayNoDaysOff.com
Πηγή: EveryDayNoDaysOff.com

Όπως είχαμε υποσχεθεί κατά την εισαγωγή, παρακάτω ακολουθεί ένας σύντομος πίνακας με το κάθε ένα από τα επίπεδα με κάποιες βασικές λεπτομέρειες. Δε συμπεριλάβαμε όλα τα στοιχεία καθώς ήδη τα περιγράψαμε εν συντομία παραπάνω.
ΕπίπεδοΠροστασίαΤύποςΣχόλιο
Ι.22 LR, .380 ACPΜαλακή θωράκισηΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ
ΙΙ-Α9×19mm Parabellum, .40 S&W, .45 ACPΜαλακή θωράκισηΕλάχιστο όριο
ΙΙ9mm +P, .357 MagnumΜαλακή θωράκιση
ΙΙΙ-Α.357 SIG, .44 Magnum, 10mm Auto, 7H21Μαλακή θωράκιση
ΙΙΙ7.62×51mm NATO, 7.62×39mm, .45-70Σκληρή θωράκισηΕλάχιστο όριο
ΙΙΙ+Περισσότερα σύγχρονα διαμετρήματα τυφεκίωνΣκληρή θωράκισηΕκτός προτύπου NIJ
IV.30-06 SpringfieldΣκληρή θωράκισηΠροστασία από διατρητικά βλήματα

Σχόλια