Ελάφρυνση έως 7% σε λογαριασμούς ρεύματος από 1/1/2017

Μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, τόσο της ΔΕΗ όσο και των εναλλακτικών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, προκύπτουν από 1ης Ιανουαρίου 2017, σε εφαρμογή των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με τις οποίες περιορίζονται οι χρεώσεις για τα τέλη δικτύου (μεταφοράς και διανομής).

Αυτόματα στα τιμολόγια όλων των νοικοκυριών της χώρας, και ανεξάρτητα από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν, θα υπάρχει ενσωματωμένη στους λογαριασμούς μείωση, που για τους οικιακούς καταναλωτές διαμορφώνονται έως 7%, ενώ μικρότερη ελάφρυνση θα έχουν ορισμένες κατηγορίες στα τιμολόγια πολυτέκνων και στους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.
Αναλυτικά, οι ισχύουσες και οι νέες τιμές για τη χρήση των δικτύων μεταφοράς και διανομής έχουν ως εξής:
Οικιακό τιμολόγιο
  1. Σύστημα Μεταφοράς
–Χρέωση ισχύος: σημερινή τιμή 0,14 ευρώ ανά kVA Συμφωνημένης Ισχύος Παροχής ανά έτος, νέα τιμή 0,13 ευρώ (μείωση 7,1%)
–Χρέωση ενέργειας: σημερινή τιμή 0,541 λεπτά ανά κιλοβατώρα, νέα τιμή 0,527 λεπτά (μείωση 2,5%)
  1. Δίκτυο Διανομής
–Χρέωση ισχύος: σημερινή τιμή 0,56 ευρώ ανά kVA Συμφωνημένης Ισχύος Παροχής ανά έτος, νέα τιμή 0,54 ευρώ (μείωση 3,5%)
–Χρέωση ενέργειας: 2,14 λεπτά ανά κιλοβατώρα, νέα τιμή 2,13 λεπτά (μείωση 0,4%).
Τιμολόγιο Πολυτέκνων και Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)
  1. Σύστημα Μεταφοράς
–Χρέωση ενέργειας: σημερινή τιμή 0,602 λεπτά ανά κιλοβατώρα, νέα τιμή 0,586 λεπτά (μείωση 2,6%)
  1. Δίκτυο Διανομής
–Χρέωση ενέργειας: η σημερινή τιμή 2,37 λεπτά ανά κιλοβατώρα παραμένει αμετάβλητη.
Η χρέωση ισχύος τόσο για τη μεταφορά όσο και για τη διανομή στο ΚΟΤ και το τιμολόγιο πολυτέκνων παραμένει μηδενική. Επίσης, το νυχτερινό τιμολόγιο απαλλάσσεται πλήρως από χρεώσεις τόσο για τα δίκτυα μεταφοράς όσο και για τα δίκτυα διανομής.

Σχόλια