Δείτε πως κατασκευάζεται ένας πύραυλος Cruise (βίντεο)

Ο πύραυλος τύπου Cruise είναι ένας κατευθυνόμενος πύραυλος που χρησιμοποιείται για να βάλλει ενάντια επίγειων στόχων. 
Είναι ένα θαύμα μηχανικής και στρατιωτικής καινοτομίας.
Δείτε πως φτιάχνεται:Σχόλια