Η λυπητερή του ΕΝΦΙΑ

Τέλος Αυγούστου – με το τέλος των διακοπών – έρχονται και τα «μπιλιετάκια» για την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ... Οι ιδιοκτήτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να διορθώσουν τα λάθη που υπάρχουν για να μην πληρώσουν επιπλέον φόρο και να γνωρίζουν τι ισχύει από φέτος, ώστε να διεκδικήσουν τυχόν διαφορές με την εφορία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αλλάζει ο υπολογισμός του σε σχέση με το 2015, αλλά και ο τρόπος καταβολής των δόσεων σε σχέση με την ημερομηνία εκκαθάρισης του φόρου.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Συντελεστές 2015
Μοναδιαία αξία
(ευρώ/τ.μ.)
Φ.Ζ.
Συντελεστής φόρου
(ευρώ/τ.μ.)
0,01-2,00
1
0,003
2,01-4,00
2
0,006
4,01-6,00
3
0,010
6,01-10,00
4
0,015
10,01-14,00
5
0,023
14,01-20,00
6
0,030
20,01-50,00
7
0,060
50,01-75,00
8
0,120
75,01-100,00
9
0,150
100,01-150,00
10
0,200
150,01-200,00
11
0,300
200,01-300,00
12
0,450
300,01-400,00
13
0,600
400,01-500,00
14
0,800
500,01-600,00
15
1,000
600,01-700,00
16
1,300
700,01-800,00
17
1,500
800,01-900,00
18
1,700
900,01-1,000,00
19
1,900
1,000,01-1,500,00
20
2,500
1,500,01-2,000,00
21
3,000
2,000,01-3,000,00
22
4,000
3,000,01-4,000,00
23
6,000
4,000,01-5,000,00
24
7,500
5,000,01+
25
9,00
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Συντελεστές 2016
Μοναδιαία αξία
(ευρώ/τ.μ.)
Φ.Ζ.
Συντελεστής φόρου
(ευρώ/τ.μ.)
0,01-2,00
1
0,0037
2,01-4,00
2
0,0075
4,01-6,00
3
0,0125
6,01-10,00
4
0,0185
10,01-14,00
5
0,0285
14,01-20,00
6
0,0375
20,01-50,00
7
0,0750
50,01-75,00
8
0,1490
75,01-100,00
9
0,1850
100,01-150,00
10
0,2470
150,01-200,00
11
0,3700
200,01-300,00
12
0,5550
300,01-400,00
13
0,7400
400,01-500,00
14
0,9900
500,01-600,00
15
12,500
600,01-700,00
16
16,000
700,01-800,00
17
18,500
800,01-900,00
18
20,950
900,01-1,000,00
19
23,500
1,000,01-1,500,00
20
3,100
1,500,01-2,000,00
21
3,700
2,000,01-3,000,00
22
49,500
3,000,01-4,000,00
23
7,400
4,000,01-5,000,00
24
92,500
5,000,01+
25
112,500

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
2015
ΚΛΙΜΑΚΙΟ (ευρώ)
Συντελεστής
0,01-300.000
0,0%
300.000,01-400.000
0,1%
400.000,01-500.000
0,2%
500.000,01-600.000
0,3%
600.000,01-700.000
0,6%
700.000,01-800.000
0,7%
800.000,01-900.000
0,8%
900.000,01-1.000.000
0,9%
Υπερβάλλον
1,0%

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
2016
ΚΛΙΜΑΚΙΟ (ευρώ)
Συντελεστής
0,01-200.000
0,0%
200.000,01-250.000
0,10%
250.000,01-300.000
0,15%
300.000,01-400.000
0,30%
400.000,01-500.000
0,50%
500.000,01-600.000
0,60%
600.000,01-700.000
0,80%
700.000,01-800.000
0,90%
800.000,01-900.000
1,00%
900.000,01-1.000.000
1,05%
1.000.000,01-2.000.000
1,10%
Υπερβάλλον
1,15%

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Νέα κλίμακα για τον συμπληρωματικό φόρο
(Θα ισχύσει φέτος)
Κλιμάκιο (ευρώ)
 Συντελεστής %
Φόρος κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Αξία ακινήτων
200.000,00
0,00%
0,00
200.000,00
50.000,00
0,10%
50,00
250.000,00
50.000,00
0,15%
75,00
300.000,00
100.000,00
0,30%
300,00
400.000,00
100.000,00
0,50%
500,00
500.000,00
100.000,00
0,60%
600,00
600.000,00
100.000,00
0,80%
800,00
700.000,00
100.000,00
0,90%
900,00
800.000,00
100.000,00
1,00%
1.000,00
900.000,00
100.000,00
1,05%
1.050,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1,10%
11.000,00
2.000.000,00
Υπερβάλλον
1,15%


Ειδικότερα έχουμε:
1. Αλλαγές - τροποποιήσεις σε σχέση με το 2015. α) 00004000 Αυξάνονται οι συντελεστές για τον υπολογισμό του κύριου φόρου φυσικών και νομικών προσώπων επί των οικοπέδων (με τον νόμο 4389/2016 αντικαταστάθηκε η περ. α’ της παρ. 1 της Ενότητας Β του άρθρου 4 του ν. 4223/2013). Το οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2. β) Αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου που επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων, στην οποία πλέον συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (με τον νόμο 4389/2016 αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013). 2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στο μέρος της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές των πινάκων 3 και 4. γ) Ως προς τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες γενικά, αυξήθηκε ο συντελεστής του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από το 5%ο στο 5,5%ο, ενώ για τα οριζόμενα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, ο ίδιος συντελεστής αυξήθηκε από 2,5%ο στο 3,5%. δ) Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας έπαυσαν να απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και πλέον φορολογούνται με συντελεστή 1 τοις χιλίοις για τον ΕΝΦΙΑ του 2016. ε) Με τον νόμο 4389/2016 επίσης μειώθηκε από 300.000 σε 200.000 το αφορολόγητο για τον συμπληρωματικό φόρο και αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου. Τη νέα κλίμακα για τον συμπληρωματικό φόρο που θα ισχύσει φέτος θα δείτε στον πίνακα 5. στ) Δεν ισχύει από φέτος πλέον η μείωση κατά 20% των κενών μη ηλεκτροδοτούμενων.   Δόσεις φόρου ΕΝΦΙΑ   Βάσει των κείμενων διατάξεων και εφόσον η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου (σ.σ.: το σενάριο αυτό είναι λίγο δύσκολο να επιτευχθεί για το υπουργείο Οικονομικών λόγω της πίεσης του χρόνου), οι φορολογούμενοι πολίτες πρέπει να καταβάλουν τα ποσά που θα προκύψουν από τα φουσκωμένα εκκαθαριστικά του εν λόγω φόρου είτε εφάπαξ είτε σε ίσες μηνιαίες δόσεις ως ακολούθως: Α) Εφάπαξ καταβολή μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, ήτοι έως 31.8.2016.   Β) Σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ευρώ και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, ήτοι μέχρι 31.8.2016. Οι επόμενες δόσεις θα είναι στις 30.9.2016, 31.10.2016, 30.11.2016 και 30.12.2016.   Αν όμως η εκκαθάριση πραγματοποιηθεί από το υπουργείο Οικονομικών μέσα στον Αύγουστο, τότε οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής του φόρου μετατίθενται αναλόγως, οπότε, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, μειώνεται και ο αριθμός των δόσεων (σε περίπτωση επιλογής εξόφλησης με δόσεις) από πέντε σε τέσσερις (πίνακας 6).  
ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Καταβολή δόσεων ΕΝΦΙΑ
Εφόσον
η εκκαθάριση γίνει...

1η Δόση
2η Δόση
3η Δόση
4η Δόση
5η Δόση
...έως το τέλος Ιουλίου
31.8.2016
30.9.2016
31.10.2016
30.11.2016
30.12.2016
...έως το τέλος Αυγούστου
30.9.2016
31.10.2016
30.11.2016
30.12.2016
-
Πηγή: www.topontiki.gr/ |  Tο διαβάσαμε εδώ

Σχόλια